Pavel Heinzschmit - director Česko - Slovensko 

Radoslav Murin dipl.o - oční optik / OPTOMETRISTA
Klaudia Beňová - Sales manager

Iveta Andrášiová - Office manager

Christopher Valérian Ščepánek - Oční optik - optické laboratórium


Bc. Pajliová Kristína - OPTOMETRISTA

Melánia Fodorová - odborný prodejce 

Erika Kósa - odborný prodejce

Gabriela Víziová Szaboová - Asistent predaja


Bc. Veronika Konečná - OPTOMETRISTA

Dominika Poláková - odborný prodejce

Michaela Chrenková -  odborný prodejce 

Zuzana Pochylá -  odborný prodejce  


Mgr. Helena Jendrušová - OPTOMETRISTA

Monika Rigová -  odborný prodejce

Jaroslava Kriebel -  odborný prodejce


Anna Miertušová - OPTOMETRISTA
Andrea Babíková -  odborný prodejce


Ivana Rokyčáková - OPTOMETRISTA
Bc. Ľubomíra Kubíková -  odborný prodejce

Nina Mancová -  odborný prodejce


Oľga Zelinková - OPTOMETRISTA